Voortgang Fokwaarden Project Cavaliers For Life

 

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Graag stellen we u hierbij op de hoogte van de voortgang van het Internationale Fokwaarden Project Cavaliers for Life.

Vanaf de introductie werd het door enkele CCN leden en de voormalige Gezondheids­commis­sie opgezette Internationale Fokwaarden programma enthousiast ontvangen; vooral door dierenartsen, wetenschappers en natuurlijk de Raad van Beheer, vooral in de persoon van vice-voorzitter John Wauben. Hij zorgde reeds voor een financiële bijdrage en de Raad van Beheer participeert dus vanaf het begin in het project.
Wereldwijd zijn de deskundigen het totaal met elkaar eens: onderzoeken en uitsluiten op indivi­duele scores brengt een populatie niets zonder Fokwaarden.Met het convenant zoals ons dat nu te wachten staat gaat de populatie er beslist niet op vooruit; in vele andere dierpopulaties is dat al lang aangetoond. Alle deskundigen,ook de ons zeer bekende Dr Rusbridge en Dr Mandigers blijven hiervoor continue waarschuwen. Alleen de combinatie onderzoeken-fokwaarden zal de populatie iets brengen.

Ook rasverenigingen, waaronder de CCN en de rasvereniging in oprichting, de EGCN reageerden positief op het fokwaarden project. Het project is inmiddels uitgebreid voorgesteld aan de universiteit en vervolgens kritisch bekeken door de deskundigen waaronder gerenommeerde artsen en populatie-deskundigen. Iedereen bleek onverdeeld enthousiast en vooral particuliere hondenbezitters stuurden massaal hun stambomen op zodat de database inmiddels zo'n 25000 cavaliertjes bevat.
Inmiddels hebben wat deskundigen deze database bekeken en, ondanks de eerdere berichtgevingen in de pers, blijken we nu reeds aan te kunnen tonen dat het met de genetische diversiteit en het inteeltpercentage wel degelijk goed zit! Er zijn dus volop kansen om ons ras een goede toekomst te kunnen geven.
Dat wil niet zeggen dat we niets moeten doen! Integendeel, om de huidige populatie op peil te houden en erfelijke gebreken uit het ras te verbannen zijn fokwaarden het middel bij uitstek. Dat is ook de conclusie van de deskundigen die het populatierapport opgemaakt hebben.

Echter, en dat is het minder goede nieuws, tot op heden zijn er nog geen 100 MRI scans ingestuurd en nog maar een 120 tal hartonderzoeken. De MRI uitslagen die tot op heden zijn ingestuurd, zijn bijna allemaal met A of C beoordeeld, met daarbij een klein percentage D uitslagen. De onderzoekers zijn, om de aandoening goed te kunnen aanpakken, in afwachting van juist die scans die als "niet goed" werden beoordeeld, de E en F uitslagen. Ook van hondjes die inmiddels overleden zijn, van fokkers of particulieren, zijn de officiële uitslagen (doodsoorzaak) meer dan welkom.
Er is zoveel geschreven in de pers en ook op de forums, over "al die lijders", maar stuurt u dan die uitslagen ook naar het project op, naast alle andere uitslagen. De universiteit zal in zijn totaal van elk zo’n 500 onderzoeken moeten hebben om te kunnen starten.
Bij onze rasvereniging moeten reeds honderden (doppler) uitslagen bekend zijn; we kunnen er nu met zijn allen, na vele jaren investeren, eindelijk iets mee doen! Behalve de financiële kant, is het project dus ook zeer afhankelijk van de onderzoeken, en de medewerking van de fokkers.
Op de laatste ALV bleken er ondanks de presentaties nogal wat vragen rond het project te zijn; inmiddels is op de site de nodige informatie aangevuld en bovendien kunt u ons dagelijks bereiken via email. Wij beantwoorden graag al uw vragen en hebben bovendien voor volgend jaar een groots opgezet symposium gepland met meerdere sprekers.

Graag eindigen we dit artikeltje met de oproepen:

Steun het project, en dus het ras, stuur uw uitslagen op en geef uw toestemming om deze te mogen overhandigen aan de artsen en wetenschappers aan de universiteit om hun studie te kunnen aanvangen.Uw privacy (en dat van uw Cavaliers) is absoluut gewaarborgd; nu en in de toekomst. Hierover kunt u alles vinden op de site, www.cavalierpopulation.com

Financiën: helaas blijkt het bedrag a €350 voor diverse fokkers te hoog te zijn; we zullengaan bekijken of er andere mogelijkheden zijn. Echter, dit bedrag is 1-malig voor de komende 3 jaar. Daarna zal deelname neerkomen op enkele tientjes per jaar.
Om het project te kunnen starten zijn op dit moment de gezondheidsuitslagen echter het allerbelangrijkste dus ook zonder financiële bijdrage zijn zij meer dan welkom.

Voorstellingen PROJECT Cavaliers for Life tot op heden
* CCN bestuur Zaltbommel
* Cavalierclubs Duitsland
* Fokkersbijeenkomst België
* Symposium wetenschappelijke commissie KMSH België
* Algemene vergadering Cavalier Club Engeland
* Bijzondere algemene vergadering CCN Zaltbommel

Pers tot op heden
* Artikel Hondenwereld Nederland van Paul Mandigers
* Artikel WOEF België
* Nieuwsbrieven 1-2-3 (Internet – email)
* Nieuwsbrief FCI juli 2012


Met vriendelijke groeten,
De initiatiefnemers
Arnold Jacques
Pauline Jordens
www.cavalierpopulation.com