Hierover zal iedereen het eens zijn: samenwerken. Zonder samenwerking van iedereen; fokker, eigenaar en liefhebber en artsen/onderzoekers is er geen toekomst zoals we die graag zouden willen zien. Als we allemaal onze inzet tonen en positief samenwerken is die er wél. En daar gaan we voor. Dus meewerken aan de onderzoeken, aan het fokwaardeschatting-programma etc. . Samen alles doen om ons geliefde ras weer op de kaart te zetten, zodat we over een aantal jaren kunnen zeggen: het koste veel inspanning, maar wat was het ’t waard.

Er is veel gepubliceerd het afgelopen jaar. Persberichten, rapporten van onderzoekers, berichten op forums, kortom van alles en nog wat. Soms is het moeilijk uit al deze publicaties waarheid en onzin te scheiden. Alles, behalve de officiële onderzoeksrapporten van de medici, kunnen we nu achter ons laten en er voor zorgen dat er weer positieve berichten verschijnen over onze Cavalier.
De officiële onderzoeksrapporten van nu en in de toekomst mogen we niet achter ons laten, deze zullen van groot belang zijn om te kijken waar we ons op moeten focussen in combinatie met alles wat een Cavalier nou net een Cavalier maakt.

Het fokwaardeschattingsprogramma zal van grote waarde zijn voor het ras. Het is al jaren in gebruik bij bepaalde sectoren van de veeteelt, denk aan schapenrassen, runderen etc. In Duitsland werken al een groot aantal rasverenigingen met het programma en zijn zeer enthousiast. Het lijkt ingewikkeld, maar is eigenlijk de eenvoud zelve. Het computerprogramma zelf is zeer gecompliceerd, maar daar hoeven wij gelukkig ons hoofd niet over te breken.

De invoer van gegevens, dat is van groot belang. Als iedereen meewerkt krijgt men daardoor een enorme database met alle benodigde gegevens, zoals hartuitslagen, MRI uitslagen en al wat meer nodig is. Alle gegevens tezamen geven, en dat is een ingewikkeld proces waar ook de universiteit van Leuven bij betrokken is, een overzicht waarin de fokker, als hij/zij de naam van zijn/haar teefje aanklikt, een overzicht krijgt van reuen die voor het teefje geschikt zijn. Dit op medisch gebied maar ook op bv. inteeltcoëfficiënt, uiterlijk etc. .
 
Zo krijgen we een grotere genenpoel, want er komen niet alleen fokdieren in maar ook huishonden, die nu vaak door fokkers over het hoofd worden gezien. Dat de afstamming van de huidige Cavalier stoelt op slecht 2 hondjes is allang achterhaald, bij het terugfokken van de ‘langneuzen’ zijn honderden honden met ‘lange neuzen’ gebruikt die in de nesten van de King Charles zaten. De genenpoel was dus veel diverser dan de media beweerd.
Het DNA wat zal worden afgenomen is ook van groot belang voor de toekomst, want stel dat er een marker wordt gevonden voor b.v. SM. en men kan bepalen hoe het vererft, dan gaat er een nieuwe wereld voor ons en de Cavalier open. Het is dus ook van groot belang ook hier aan mee te werken. Al met al een toekomst om samen aan te werken en naar uit te kijken.

English translation