Terug naar de informatiepagina

 

 

NHSB/LOSH/LOF/ZB-nummer:
Geslacht: reu / teef
Kleur:
Geboortedatum

Naam van de hond
Vaderhond
Moederhond
Fokker

Eigenaar
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Bank-/Gironummer

Klasse Klas 1: Babyklas (4-6 maanden)
Klas 2: Puppyklas (6-9 maanden)
Klas 3: Jeugdklas (9-18 maanden)
Klas 4: Tussenklas (15-24 maanden)
Klas 5: Openklas (vanaf 15 maanden)
Klas 6: Fokkersklas (vanaf 9 maanden)
Klas 7: Kampioensklas (vanaf 15 maanden)
Klas 8: Veteranenklas (vanaf 8 jaar)
Schrijft ook in voor: Koppelklas: ja / nee
Juniorhandling (7 tm 16 jaar): ja / nee
Naam kind:
Leeftijd kind:     j / m
Naam hond:
Opmerkingen?

Vul alle velden in

  • Inzender verklaart dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch nog mochten voordoen.
  • Inzender verklaart dat hij/zij, door het inzenden van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.
  • Inzender verklaart dat de hond voldoende gevaccineerd is. Op verzoek moet aan de ingang van de show het dierenpaspoort getoond worden. Neem het paspoort dus mee!
  • Inzender verklaart door in te schrijven voor akkoord te gaan met het maken en gebruiken van fotomateriaal.
  • Inzender verklaart dat hij/zij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.