Titel Clubwinnaar 

De titel "Clubwinner met jaartal", afgekort als CW met de laatste twee cijfers van het jaar, wordt m.i.v. 1 januari 2006 toegekend aan alle honden die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Nederlands Jeugdkampioen 

Om het tentoonstellingsbezoek voor jeugdhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Jeugdkampioen", afgekort tot "NJK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom van eventuele nakomelingen vermeld worden.

De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapsclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.
Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te verwerven blijft gewoon gehandhaafd conform de huidige regels in het KR.
De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en van het CAC en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 48,20 (per 1.1.2023)

Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:
Kopieën bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters. Kopie van de stamboom;
Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

Nederlands Veteranenkampioen

Om het tentoonstellingsbezoek voor veteranenhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Veteranenkampioen", afgekort tot "NVK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom van eventuele nakomelingen vermeld worden.

De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapsclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.
De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 48,20 (per 1.1.2023)
Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:
Kopieën bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters. Kopie van de stamboom;
Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

Nederlands Kampioen

1. De titel “Kampioen” wordt toegekend aan de hond die vier Nederlandse kampioenschapsprijzen heeft behaald, mits
a. de laatste Nederlandse kampioenschapsprijs is behaald op of na de dag waarop de hond de leeftijd van 27 maanden heeft bereikt, of
b. indien de hond vóór het bereiken van deze leeftijd reeds vier of meer Nederlandse kampioenschapsprijzen heeft behaald, na het bereiken van die leeftijd een Nederlandse reserve-kampioenschapsprijs is behaald, en
c. de vereiste Nederlandse kampioenschapsprijzen door ten minste twee keurmeesters zijn toegekend.
2. Voor de toepassing van het eerste lid telt een Nederlandse kampioenschapsprijs behaald op een Winnertentoonstelling voor twee Nederlandse kampioenschapsprijzen.
3. Voor de toepassing van het eerste lid telt een Nederlandse kampioenschapsprijs behaald op een kampioenschapsclubmatch voor twee kampioenschapsprijzen, indien tijdens de kampioenschapsclubmatch tenminste 30 honden van het desbetreffende ras,onderscheidenlijk de desbetreffende variëteitsgroep zijn ingeschreven, onderscheidenlijk tenminste 24 honden aan de keuringen deelnemen, inschrijvingen in een eventuele puppyklas niet meegerekend.
4. Voor de toepassing van het eerste lid telt een Nederlandse kampioenschapsprijs behaald op een kampioenschapsclubmatch voor één kampioenschapsprijs, indien tijdens de kampioenschapsclubmatch tenminste 20 honden van het desbetreffende ras, onderscheidenlijk de desbetreffende variëteitsgroep zijn ingeschreven, onderscheidenlijk tenminste 16 honden aan de keuringen deelnemen, inschrijvingen in een eventuele puppyklas niet meegerekend.
5. Het gestelde in de leden 2 en 3 mag voor dezelfde hond slechts één maal worden toegepast.
6. Voor de toepassing van het eerste lid telt een Nederlandse reserve-kampioenschapsprijs, behaald op een kampioenschapsclubmatch, waarbij de kampioenschapsprijs dubbel telt, voor één Nederlandse kampioenschapsprijs.
7. Voor de toepassing van het eerste lid tellen vier of meer Nederlandse reservekampioenschapsprijzen voor één Nederlandse kampioenschapsprijs, ongeacht het tijdstip waarop deze reserve-kampioenschapsprijzen zijn behaald.
Bij het toekennen van de titel “Kampioen” stelt de Raad van Beheer aan de eigenaar van de hond een kampioenskruis en diploma beschikbaar.
De kosten voor het kampioenskruis zijn € 63,70 (per 1.1.2023)

Internationaal Kampioen

1. De titel “Internationaal Kampioen” wordt toegekend aan de hond die, indien hij niet behoort tot de door de F.C.I. aangewezen jacht- of gebruikshondenrassen, vier internationale kampioenschapsprijzen heeft behaald, mits
a. deze prijzen zijn behaald in ten minste drie verschillende landen onder ten minste drie verschillende keurmeesters, en
b. ten minste één der prijzen is behaald in het land waar de eigenaar woonachtig is of in het land van oorsprong van het ras, en
c. de laatste internationale kampioenschapsprijs ten minste twaalf maanden na het behalen van de eerste internationale kampioenschapsprijs is behaald, en
d. de desbetreffende hond staat ingeschreven in het hoofdstamboek en derhalve een volledige drie-generatieafstamming bezit.
2. De titel “Internationaal Kampioen” wordt toegekend aan de hond, die, indien hij behoort tot de door de F.C.I. aangewezen jacht- of gebruikshondenrassen, twee internationale kampioenschapsprijzen heeft behaald, mits
a. deze prijzen zijn behaald in twee verschillende landen onder twee verschillende keurmeesters, en
b. de laatste internationale kampioenschapsprijs ten minste twaalf maanden na het behalen van de eerste internationale kampioenschapsprijs is behaald, en
c. de hond ten minste de kwalificatie “goed” heeft behaald op een nationale veldwedstrijd dan wel het IPO I-examen met goed gevolg heeft afgelegd, en
d. de desbetreffende hond staat ingeschreven in het hoofdstamboek en derhalve eenvolledige drie-generatieafstamming bezit.

Winner/Winster

De titel “Winner”, / “Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op een Winnertentoonstelling als beste reu, onderscheidenlijk teef, van het ras of de variëteitsgroep is aangewezen, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Jeugdwinner/Jeugdwinster

De titel “Jeugdwinner”, / “Jeugdwinster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, die op een Winnertentoonstelling in de jeugdklas als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.


In Nederland kennen we de volgende Kampioenschapsprijzen: het CAC en het CACIB.

Het CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.

Het CACIB kan aan elke hond vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Veteranenklas, Jeugdklas, Babyklas en Puppyklas.

Nieuwe regel per 1-4-2023 - 'Winnaars in de Jeugd- en Veteranenklas met 1 Uitmuntend krijgen ook het Jeugd/Veteranen CACIB. 

De “Beste van het ras” kan komen uit alle individuele klassen behalve uit de Babyklas en Puppyklas.

In de Babyklas en Puppyklas kunnen alleen de volgende kwalificaties worden gegeven; “Veel Belovend”, “Belovend” of “Weinig Belovend”. Alleen de honden de “Veel Belovend” en beste van de klasse worden, dingen mee naar een eventuele “Beste Pup” of “Beste Baby” van de dag.

Honden die een “Goed” of "Matig" behalen worden niet geplaatst.

Bron: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland